Nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Bijeljina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Doboj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Prijedor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Trebinje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Bijeljina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Doboj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Prijedor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Trebinje

 

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6232-18

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6233-18

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6235-18

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6238-18

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Prijedor

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Trebinje

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Prijedor

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Trebinje

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - medicinske usluge - Višegrad

Poziv za dostavljanje ponude - medicinske usluge - Višegrad

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002

©2018 Zavod za medicinu rada i sporta. Dizajn: No Limits