• Medicina sporta
    Medicina sporta
  • Medicina rada
    Medicina rada
  • Funkcionalna dijagnostika
    Funkcionalna dijagnostika

dijagnostika

Medicina rada

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske, sa sjedištem u Banjoj Luci, je jedina javna ustanova u Republici Srpskoj koja se bavi preventivnom zdravstvenom zaštitom radnika.

Čitajte dalje

terapija

Medicina sporta

Obavljanje sistematskih i preventivnih pregleda, praćenje zdravstvenog stanja sportista i ispitivanje funkcionalnih sposobnosti samo su neke od aktivnosti Zavoda u radu sa sportistima.

Čitajte dalje

testovi

Funkcionalna dijagnostika

Prema vašem zahtjevu Zavod za medicinu rada i sporta Banja Luka vrši i ispitivanje motoričkih osobina i funkcionalnih sposobnosti kardiovaskularnog sistema.

Čitajte dalje

Samo je u zdravom tijelu zdrav duh
©2019 Zavod za medicinu rada i sporta. Dizajn: No Limits